Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica, ki se določi na podlagi meritev rabe energije. Merjeno energetsko izkaznico uporabljamo za obstoječe nestanovanjske stavbe. Namesto merjene izkaznice se lahko izda računska izkaznica, če bo neodvisni strokovnjak presodil, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.

Merjeni postopek izdelave je namenjen obstoječim ne-stanovanjskim objektom, kot so:

Energijski kazalci se bodo določili na podlagi:

Podatki na merjeni izkaznici bodo predvidoma: prikaz rabe energije, namenjene za pretvorbo v toploto, prikaz rabe električne energije in emisije CO2.

Vir: Energetska izkaznica