Računska izkaznica

Računska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica stavbe, ki se določi na podlagi izračunanih kazalnikov rabe energije stavbe. Računsko energetsko izkaznico uporabljamo za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe.

Računski postopek za izdelavo energetske izkaznice se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoječe stanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem. Energijski kazalci o rabi energije se izračunajo po standardu SIST EN ISO 13790 in na podlagi potrebnih nacionalnih robnih pogojev. Predvideno je ugotavljanje dejanske rabe energije iz triletnega povprečja po standardu SIST EN 15206.

Metodologija računa omogoča določitev potrebne toplote za ogrevanje in hlajenje in dovedene energije za njegovo delovanje, ki zajema:

  • ogrevanje in hlajenje,
  • pripravo tople vode,
  • energijo sistema za prezračevanje in
  • razsvetljavo v objektu.

V računski energetski izkaznici bodo tako prikazani trije vidiki energijske učinkovitosti:

  • potrebna toplota za ogrevanje stavbe (izkazuje toplotno zaščito ovoja stavbe),
  • končna raba vse energije, potrebne za njeno delovanje in
  • emisije CO2 , ki jih stavba oddaja v ozračje.

Za novogradnjo mora investitor pridobiti energetsko izkaznico pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Ta energetska izkaznica mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa (PURES-2, 2010), ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Izkaznica je obvezen sestavni del projekta izvedenih del (PID). Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico.

Vir: Energetska izkaznica
 

Računska energetska izkaznica

Prenos knjižice

energija

 

Kontakt

AREAL INVEST d.o.o.
Usnjarska ul. 9
SI - 2000   Maribor
SAMO IZLAKAR
041 / 915 364
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.